Mobirise

 NANO VJS
SINCE 2010

Mobirise

SK

Nano vjs je vizuálny media artový kolektív založený v roku 2010 Beátou Kolbašovskou a Jakubom Pišekom v Košiciach. Špecializujú sa na video mapping, svetelné inštalácie, live vizuál, VJing, interaktívne inštalácie a multimediálne performance na Slovensku a v zahraničí. Spolupracujú s hudobníkmi, kapelami, DJmi, nezávislými divadlami, súčasnými tanečníkmi aj performermi. Tvorivou a experimentálnou umeleckou produkciou s interdisciplinárnym prístupom vytvárajú site-specific projekty, priamo šité na mieru. Ako mediálni umelci prezentujú svoje diela na skupinových výstavách a medzinárodných festivaloch doma a v zahraničí.

EN

Nano vjs is a visual media art collective founded in 2010 by Beáta Kolbašovská and Jakub Pišek in Košice, Slovakia. They specialize in video mapping, light installations, live visuals, VJing, interactive installations and multimedia performances in Slovakia and worldwide. They cooperate with artists, musicians, bands, DJs, independent theaters, contemporary dancers and performers. Through creative and experimental artistic production with an interdisciplinary approach, they create site-specific projects, directly tailor-made. As media artists, they present their works at group exhibitions and international festivals at home and abroad.

© Copyright 2024 Nano vjs - All Rights Reserved